Contacte

  • Si voleu contactar amb nosaltres per temes de comunicació, heu d’adreçar-vos a:

Assumpta Riera Carulla

Tel. 936930041/630454706/629646288

comunicacio.cc.ics@gencat.cat

  • Si voleu contactar amb nosaltres, per temes no relacionats amb comunicació, empleneu el següent formulari:

Nom (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Assumpte (obligatori)

El teu missatge (obligatori)

Política de privadesa:
Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); l'Ordre SLT/519/2006, de 3 de novembre (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4758, de 10 de novembre de 2006); i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.