Docència i Recerca

Docència

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFiC) Catalunya Central té per objectiu la formació de professionals en l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària, atenent a les vessants docent, formativa i de recerca.­­

La UDMAFiC va ser acreditada el mes de setembre de 2009 pel Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials i el seu àmbit d’actuació inclou les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Osona.

L’any 2013, la Unitat va obtenir l’acreditació com a Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central, la qual cosa permet integrar la formació especialitzada de professionals de medicina familiar i comunitària i d’infermeria familiar comunitària.

L’any 2014, s’han tramitat amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, convenis de col·laboració perquè els nostres residents puguin ampliar la seva formació en àrees de geriatria i la salut pública.

Contactar amb la UDMAFiC:

Gerència Territorial Catalunya Central

C. Pica d’Estats, 13-15   08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 93 693 00

Correu electrònic: ud.cc.ics@gencat.cat 

Recerca

La Unitat de Suport a la Recerca (USR) de la Catalunya Central té l’objectiu de promoure, potenciar i millorar la qualitat de la recerca en l’atenció primària a la Catalunya Central, mitjançant el suport metodològic i administratiu als seus professionals.

La Unitat es va crear l’any 2009 com a part de l’estructura de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP-Jordi Gol)

El seu àmbit d’actuació inclou les comarques d’Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Solsonès i Moianès.

Contactar amb la USR:

Gerència Territorial Catalunya Central

C. Pica d’Estats, 13-15   08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 93 693 00 40
Correu electrònic: recerca.cc.ics@gencat.cat