Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat del blog icscatalunyacentral

La Generalitat s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al blog icscatalunyacentral.cat

Els subdominis d’aquest blog tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat.

Més informació:

sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.