Voluntats anticipades

La declaració de voluntats anticipades, també anomenat testament vital, és un document en el qual es pot explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre si algun dia patiu una malaltia incurable i incapacitant, i com voleu que sigui la pròpia mort.

Més informació