Digital care

El grup Digital Care té com a objectiu l’aplicació de les tecnologies digitals en els àmbits de la salut, el social i l’educació.

El grup de recerca actualment treballa en els àmbits de:

  • L’aplicació dels videojocs i la gamificació per a la detecció i la intervenció de les dificultats d’aprenentatge.
  • La sensorització aplicada a l’envelliment actiu.
  • El disseny de dispositius wearables per a la detecció de malalties.
  • L’avaluació de l’eficiència de la implantació de les TIC.

Investigador principal:

  • Sergi Grau Carrión