L’ICS a la Catalunya Central

L’ICS a la Catalunya Central dóna assistència d’atenció primària a 404.245 habitants, és a dir, al 79% del total de la població.

Els serveis assistencials en aquest territori, Anoia, Bages, Berguedà, Osona i Moianès, es componen de 33 equips d’atenció primària, un d’ells penitenciari, que presten l’atenció sanitària a 163 municipis en 151 centres de salut (39 centres d’atenció primària i 112 consultoris locals), els quals treballen conjuntament amb 43 unitats de suport.

En aquest apartat, podeu consultar els equips d’atenció primària de la vostra zona, en quins centres d’atenció primària i consultoris locals presten assistència  i la cartera de serveis de cadascun d’ells.