Projectes vigents

Projectes desenvolupats i fonts de finançament

  • Fernández San Martin, Maria Isabel. Efectividad de una intervención grupal psicoeducativa realizada por enfermeras de Atención Primaria en pacientes con depresión y comorbilidad física. Font de finançament: Instituto de Salud Carlos III. Durada: 2017 – 2019.
  • Sauch Valmaña G, Vidal-Alaball J, Mendioroz Peña J. Antecedents sociodemogràfics i de comorbiditat de les persones diagnosticades de Fibromiàlgia a l’atenció primària de Catalunya. Font de finançament: Beca SIDIAP. Fundació Jordi Gol i Gurina.
  • Vidal-Alaball J. Telemedicina a la Catalunya Central. Font de finançament: Beca Innòbics. Institut Català de la Salut.
  • Vidal-Alaball J. Evaluating the impact of asynchronous telemedicine in the Catalan central region. Font de finançament: Beca alliberament Institut Català de la Salut – Fundació Jordi Gol i Gurina.

Projectes de recerca portats a terme per als professionals de l’ICS a la Catalunya Central

PROJECTES DE RECERCA DE LA CATALUNYA CENTRAL
Títol IP CEIC Estat
Estudio PESAP. Estudio piloto sobre la factibilidad de aplicar un programa multidisciplinar comercializado para perder peso en la consulta de Atención Primaria Antonio Sánchez Laplaza
Jovenes online: Ciberbullyng en Manresa N. Viviana Bazante Almeida CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Efectivitat d’un joc per dispositius mòbils en la deshabituació tabàquiva de gestants, ateses en l’atenció primària: Assaig clínic aleatoritzat controlat Xavi Marin Gómez CEIC 3 (aprovat)
Manejo enfermero de heridas crónicas venosas afectadas por biofilm Marta Torrebadella Armengol CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Pot la càmera d’un telèfon intel·ligent o d’una tauleta fer front a una càmera compacta en teledermatologia? Xavi Marin Gómez CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Prescripció no farmacològica d’infermeria en pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2 Noelia Reñé Reñé CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Reducció del temps de resposta en l’atenció del Codi IAM en els Equips d’Atenció Primària de la Catalunya Central Joan Cartanyà Bonvehi CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Resolución y analisis de las urgencias de AP Irene Cornet Pujol CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Cribratge de retinopatia diabètica a la comarca d’Osona. Una fotografia en comparació a tres per ull amb càmera no midriàtica Beatriz Barragan Camin CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Efectivitat d’un programa “mHealth” per promocionar el transport actiu en adults amb risc cardiovascular Anna Moreta Rovira CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Estudio de las características epidemiológicas y clínicas de la infección por Helicobacter pylori Lorena Segura Marin CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Influencia de la inmigración en la adicción a la nicotina y deshabituación tabáquica en fumadores residentes en Igualada Olmán N. Arteaga Galo / Karina Guzman Cabrera CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Percepció de la viabilitat i acceptabilitat de les aplicacions mòbils entre els professionals d’atenció primària de salut: estudi qualitatiu Xavier Marín Gómez CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Exercici físic i fibromiàlgia Glòria Saüch i Valmaña CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Anàlisi de l’adherència dels pacients respiratoris al tractament amb inhaladors i del seu maneig Carme López Carrascosa CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Medición de la posición de la rótula, a partir de diferentes métodos para su orientación diagnóstica y, la disfunción patelofemoral (DFP) por rótula Alta/Baja Rocio Gallego Garcia CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Encuesta de actitudes y conocimientos sobre la vacunación antigripal en ginecologos-obstretas y matronas de atención primaria y hospitalaria. Temporada 2017-2018 Anna Bonet Esteve CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Parental attitudes on vaccine confidence across Europe Diego Leonardo / Xavier Perez CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Perspectives i experiències de la ciutadania sobre la planificació de decisions anticipades. Aportacions per validar el marc conceptual i recomanacions per a la implantació del model Paloma Amil Bujan / Carles Blay CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Validación y aplicabilidad de una encuesta servperf modificada para medir la satisfacción de las usuarias que practican una interrupción voluntaria del embarazo Rosa Maria Cabedo / Josep Grau CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Uso de Medicación Psicotrópica en niños y adolescentes en Catalunya Rosa Morros Pedrós / Xavier Bruna CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Cribado en pacientes inmigrantes mediante herramineta informática adaptada a la Historia Clínica en Atención Primària (CRIB-MI) Ethel Sequeira Aymar / Montserrat Ciurana i Laura Camps CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y abierto, para evaluar la eficacia en la reducción del riesgo cardiovascular de una intervención dirigida a mejorar la información a los pacientes con riesgo cardiovascular alto. Estudio INFORISK Carles Brotons Cuixart / Roger Codinach CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
PICAT (Plataforma Integral per al Control d’Arbovirosis a Catalunya) Marta Cereceda CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Consum de begudes energètiques isotòniques i ensucrades en alumnes de les escoles de primària, secundària i batxillerat de Sabadell (Barcelona). Estudi BEENIS Vanessa Cruz / Raquel Muñoz Miralles CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Les infilitracions a l’atenció primària descarreguen les visites de l’atenció especialitzada? Isabel Roig Grau Redacció
Efectivitat del consell breu per la vacunació de la grip Raquel Muñoz Miralles / Sigrid Bonvehi CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Prolactina i depressió postpart Estel Soto Peláez  / Pere Roura CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
La sal és imprescindible, però la justa Isabel Roig Grau CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Calidad asistencial sanitaria percibida por el usuario en los centros penitenciarios catalanes Lourdes Garcia Gonzalez CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
¿Podem millorar l’adherència a la dieta mediterrània dels nostres pacients en el CAP? Joan Tobias Ferrer CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Suplements  de  calci  en  monoteràpia  o  amb  vitamina  D.  Fem una bona prescripció? Isabel Roig Grau Redacció
Ús d’una aplicació mòbil com a eina de comunicació entre professionals d’atenció primària (WhatICS). Una avaluació quantitativa i qualitativa. Xavier Marin Gomez CEIC 3 (aprovat) Publicació
Eficàcia de l’ús del mètode d’aprenentatge entre iguals en educació sexual i afectiva Judith Tarres (ASSIR) CEIC 2 (aclariments)
Grado de Control y Comorbilidades de los Síntomas del Tracto Urinario inferior en varones por hiperplasia benigna de próstata en atención primaria Antonio Sánchez Laplaza CEIC 1 (enviat)
Motius més freqüents de canvi de metge a nostra EAP Eva Culell Pla Pendent de col·laboració
Desprescripció definitiva dels anticoagulants orals antivitamina K en pacients amb ACxFA Marta Montero Montero Pendent de col·laboració
Compatibilitat de la lactancia materna amb els tractaments quimioterapics Neus Jorba
di@bet.es Josep Franch / Alba Arocas CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Efectivitat d’una intervenció grupal psicoeducativa realitzada per infermeres d’Atención Primaria en pacients amb depresió y comorbilidad física Maribel Fernandez (Barcelona) / J. Mendioroz, G. Saüch CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Efectivitat d’un programa comunitàri d’exercici terapèutic en pacients de més de 60 anys amb artorsi de genoll Anna Moreta Rovira CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Estudi RACECAT Xavier Jiménez Fàbrega (SEM) CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Evaluating the impact of telemedicine in the Catalonian Central region Josep Vidal Alaball CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Evolució de la situació de burnout en professionals administratius de centres sanitaris i la seva relació amb variables socioeconòmiques del territori. Màrius Figols CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Gestio de les emocions a l’adolescencia Fina Olmo
Hipomineralització incisivo-molar i factors etiològics en una población infantil Miquel Hernández Juyol CEIC 1 (enviat)
Impacte dels factors socials en els trastorns mentals Berta Rodoreda
Llarg supervient del càncer de mama Montserrat Ciurana CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Matronatació Carles Valero Redacció
Prevalença dels factors de risc cardiovasculars a la Catalunya central Anna Escalé Besa CEIC 3 (aprovat) Pendent de publicació
Projecte d’atenció comunitària a la cronicitat per a majors de 80 anys de la ciutat de Manresa Mercè Jubells Castelló Redacció
Protocol de desplegament de Digital Rural Care 0.0 – Aproximació de la població rural al serveis sanitaris mitjançant videoconferència a l’ Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Calaf (Anoia, Barcelona) Montse Llorens CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Quin estalbi suposen les inflitracions en un centre d’Atenció Primària? Isabel Roig Grau Redacció
Situació actual de la lactància materna a l’Anoia i l’ús de les mugroneres Inés Molina CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Suplements de calci en monoteràpia o amb vitamina D. Fem una bona prescripció? Isabel Roig Grau Redacció
Trastorns del neurodesenvolupament, fracàs escolar i alteracions cognitives en la adolescencia: estudi prospectiu i de modelització territorial de dos grups d’alumnes d’ESO de la catalunya Central Sergi Valero (VHIR) CEIC 1 (enviat) En revisió
Us del mòbil en la pràctica assistencial per els professionals sanitaris d’atenció primària de Catalunya Central: una enquesta transversal basada en la Web Xavier Marin Gómez CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Seroprevalença Catalunya EAPs Col·laboradors Elaboració resultats
Intel·ligència artificial per a la detecció de retinopatia diabètica a l’atenció primària Josep Vidal Alaball CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
I dels drets i deures de la ciutadania… què en saben ells? Laura Catalina Redacció
La confidencialitat a Atenció Primària: La fem nostra? Maite Estrada Alcázar Redacció
Evaluación de Movimientos Repetitivos y Posturas Forzadas de los Técnicos en el Servicio de Radiodiagnóstico Rocio Gallego Garcia CEIC 2 (aclariments)
Efectivitat de dos programes d’exercici terapèutic en pacients de 65-75 anys amb artrosi de genoll Marta Solà Serrabou i Anna Moreta CEIC 3 (aprovat)
Musicioteràpia en família. Per la promoció dels hàbits saludables dels nens i nenes amb sobrepès i obesitat a Piera Tania Valentines Gabarró CEIC 3 (aprovat)
El procés de dol en les pèrdues gestacionals Alba Calderer Armengou CEIC 3 (aprovat) Elaboració resultats
Anal·lisis de la atención paliativa en un área rural Andrea Manich Moya CEIC 1 (enviat)
Rural Mentor Mentee Program Pilot analysis Josep Vidal Alaball CEIC 3 (aprovat)
Comparativa del abordaje de las voluntades anticipadas en perfil sanitario y población general Matilde Guillen CEIC 3 (aprovat)
Relevancia de los suplementso probióticos en el tratamiento del acné Beatriz Perez Gonzalez CEIC 1 (enviat)
Where is the physician’s desk? Differences in the layout of consultation rooms between and within countries, an exploratory study Josep Vidal Alaball CEIC 3 (aprovat)
Impacte de la eConsulta en les llistes d’espera de l’atenció primària Marta Sagarra CEIC 2 (aclariments)
L’activitat com a mesura de millora de l’estat d’ànim i la socialització en la gent gran Anna Ruiz Comellas Redacció
Utilitat dels protocols en la derivació des de l’Atenció Primària a Traumatologia Marta Forner Gimeno CEIC 2 (aclariments)
Estudi quasiexperimental per analitzar les diferències en el coneixement de malaltia i control glicèmic entre diabètics autòctons i diabètics immigrants a la comarca d’Osona després d’una intervenció grupal Elisabet Moya Blanch Redacció
Eficacia de l’assessorament en el manteniment de l’exercici físic al pacient amb cardiopatia isquèmica per augmentar el temps d’exercici físic en la fase III del programa de rehabilatició cardíaca: Assaig clínic aleatoritzat per conglomerats Núria Santaulària Redacció