Documentació d’interès

 

En aquest apartat trobaràs els documents relacionats amb l’Area de Docència.

Guia o Itinerari Formatiu tipus (GIFT)

La GIFT és el document que conté la relació de rotacions, cursos, tallers, guàrdies, recerca i altres activitats que la Unitat Docent i els centres col·laboradors en la formació dels residents d’AFiC ofereixen per completar el programa educatiu, estructurat i personalitzat que marca les competències en les que ha de formar-se el resident, segons el programa oficial de l’especialitat.

D’altra banda, hi ha una adaptació més individualitzada segons les característiques de cada territori, degut a la diferencia de dispositius col·laboradors. Però aquest document, el Pla Individual Formatiu, s’elabora i s’entrega al resident un cop ha escollit centre docent.

A continuació, pots consultar les GIFT de cada especialitat.

A continuació trobaràs el Protocol de supervisió:

Aquest document fa referència a les prioritats i responsabilitats que els residents MIR i IIR d’AFiC han d’adquirir progressivament en els diferents anys formatius.

A continuació us deixem el Programa Formatiu Transversal (PFT):

Aquest document fa referència a totes les activitats formatives que ofereix la Unitat Docent als especialistes en formació.

Per últim us deixem amb els programes oficials de l’especialitat (POE)