Canvi o elecció de professional

Aquest tràmit permet canviar el professional de medicina de família o pediatria del vostre centre o escollir-ne un d’un altre centre gestionat per l’ICS de qualsevol localitat de Catalunya.

Si opteu per un professional d’un altre centre, els serveis que us continuarà realitzant l’equip d’atenció primària que us correspon pel lloc on residiu són:

  • La visita al vostre domicili, si no us podeu desplaçar al centre.
  • L’atenció continuada.
  • L’atenció del treballador o treballadora social.
  • La prescripció de la baixa laboral, si no us podeu desplaçar al centre que heu escollit.