Què oferim?

Suport als professionals del territori

  • Donar suport metodològic en el disseny i el desenvolupament de projectes de recerca i en la redacció d’articles científics.
  • Realitzar anàlisis estadístics complexos.
  • Registrar i coordinar els estudis de recerca en Atenció Primària que es fan al territori.
  • Formar els professionals  en metodologia de recerca.
  • Col·laborar en la tutorització de tesines de màsters i tesis doctorals.
  • Supervisar els treballs de recerca dels residents de medicina i d’infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària.
  • Informar i donar suport administratiu en les convocatòries d’ajuts a la recerca.
  • Difondre els resultats d’estudis, jornades i conferències organitzades dels dels centres d’atenció primària o pels grups de recerca.
  • Potenciar la col·laboració entre els professionals d’Atenció Primària i els altres nivells assistencials, institucions i altres unitats de recerca.
  • Potenciar la formació de grups de recerca emergents acreditats per l’IDIAP Jordi Gol, segons els criteris d’acreditació.

Convocatòries competitives i no competitives 

Premis i beques

Logo Jornades de recerca i innovació