Autorització a tercers

Si en algun moment del procés assistencial us trobeu que no podeu realitzar el tràmit personalment ho podeu fer autoritzant a una altra persona. Cal però que aquesta persona hi aporti:

  • Un full d’autorització explicant per a quin tràmit l’autoritzeu i que estigui datat i signat per vos
  • DNI o CIP de la persona que autoritza
  • DNI o document d’identificació de la persona autoritzada