Cronicitat a la Catalunya Central (C3RG)

El grup de recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) neix fruit del treball col·laboratiu dels darrers anys d’un grup multidisciplinari de professionals de diferents institucions del Bages i Osona, i també d’altres àmbits -tant a nivell nacional com a internacional-, amb l’objectiu de trobar noves respostes als reptes que planteja la cronicitat.

Els eixos són quatre línies de treball:

  • Fragilitat inicial i prevenció de la discapacitat
  • Complexitat, fragilitat i cronicitat avançada
  • Prescripció centrada en la persona
  • Models territorials d’atenció a la cronicitat

Investigador principal:

  • Jordi Amblàs Novellas