Sol·licitud targeta sanitària europea

Amb aquest servei, podeu sol·licitar o renovar la targeta sanitària europea (TSE), document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant  una estada temporal al territori de l’espai econòmic europeu o a Suïssa,  tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment que l’objecte de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.

Sol·licitud de la targeta sanitària europea