Sol·licitud targeta sanitària individual

La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies, juntament amb el pla de medicació o les receptes, per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut. És important portar-la en els desplaçaments fora del lloc de residència habitual. La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

Sol·licitud de la targeta sanitària individual