CAP i consultoris locals EAP Piera

CAP Piera
Av. carretera d’Igualada, 62, 08784 Piera. Telèfon 937 789 410

Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 21h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera

Consultori local Can Canals de Masbover
C. Santa Creu de Creixà, 34, 08784 Piera. Telèfon 937 728 522

Horari: dimecres de 9.30 h a 12.15 h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera

Consultori local Ca n’Aguilera 
C. de l’Illa, 32, 08784 Piera. Telèfon 937 794 747

Horari: dimarts alterns, de 17.30 h a 20 h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera

Consultori local El Bedorc
C. Major, 9, 08784 Piera. Telèfon 937 706 121

Horari: dimarts alterns, de 17.30 h a 20 h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera

 

Consultori local Els Hostalets de Pierola 
C. Major, 2, 08781 Els Hostalets de Pierola. Telèfon 937 712 002

Horari: dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8 h a 15 h; dimecres de 15 h a 21 h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera

Consultori local Sant Jaume Sesoliveres
C. Nou, 22, 08784 Piera. Telèfon 937 763 072

Horari: dimarts de 15 h a 17.30 h

Observacions: poden haver modificacions horàries per necessitats organitzatives. Per a qualsevol dubte, truqueu al CAP Piera