Bases de la convocatòria

El Comitè Científic i el Comitè Organitzador us conviden a prendre part de manera activa en la jornada, amb la presentació de comunicacions.

De totes les comunicacions acceptades es presentaran oralment les que siguin seleccionades. La resta passaran a format de pòster i es publicaran al blog de la GTCC perquè puguin ser consultades. (www.ics.gencat.cat/blog/catcentral)

S’acceptaran treballs relacionats amb la millora de la seguretat del pacient: experiències de millora, procediments i circuits.

Hi haurà un reconeixement a la millor comunicació que es donarà a conèixer al final de la jornada.

La presentació d’un resum implica l’acceptació d’aquestes normes i el permís per la publicació del pòster o comunicació oral al blog GTCC. La jornada es podrà acreditar.

Comitè Científic: Dolors Pons (infermera), Josep Ricart (metge família), Maria Àngels Rifà (pediatra), Esteban Gàlvez (metge de família), Mar Casanovas (farmacèutica), Núria Carré (infermera), Rosa Gasulla (psicòloga), Xavier Bayona (metge de família) i Victòria Estrada (metge de família).

Comitè Organitzador: Xavier Bayona, Xènia Cirera, Victòria Estrada, Cristina Godó, Glòria Godó, Elena Pelegrín i Esther Julià.

Normes de presentació dels resums

Terminis: s’acceptaran els resums fins el proper 4 de setembre de 2014. Nombre màxim d’autors: sis Nombre màxim de paraules pel resum: 300 Es demana especificar el tipus de procés (procés estratègic, procés clau o procés de suport).

Només s’admetran els resums que continguin els següents apartats:

 • títol del procediment/protocol/circuit o experiència de millora
 • justificació (per què ho hem treballat?)
 • objectiu (què volem aconseguir?)
 • material i mètode (què hem fet i com ho hem fet?)
 • resultats de l’experiència o presentació del procediment/protocol o circuit treballat
 • conclusions (i discussió si s’escau)

Enviament de resums: els resums s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça de correu: qualitat.cc.ics@gencat.cat,  usant la plantilla que podeu descarregar d’aquest blog. En els resums no s’hi inclouran gràfiques ni imatges.

Normes de presentació de les comunicacions i pòsters acceptats

El comitè científic comunicarà a l’autor principal si el resum ha estat acceptat com a pòster, comunicació oral o no acceptat, fins al dia 14 de setembre inclòs.

Les comunicacions i pòsters s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça: qualitat.cc.ics@gencat.cat. És obligatori usar les plantilles corresponent que podeu descarregar en aquest blog.

Termini de presentació de les comunicacions i pòsters: fins al dia 21 de setembre inclòs. Les comunicacions orals tindran un temps màxim d’exposició de 5 minuts i un nombre de diapositives recomanat: entre 5 i 10.

Totes les comunicacions/pòsters estaran estructurats com els resums enviats:

 • títol del procediment/protocol/circuit o experiència de millora;
 • justificació (perquè ho hem treballat);
 • objectiu (què volem aconseguir);
 • material i mètode (què hem fet i com ho hem fet);
 • resultats de l’experiència o presentació del procediment/protocol o circuit treballat.
 • conclusions (i discussió si s’escau)

Per qualsevol dubte podeu trucar als telèfons 936930045 i 938054477.

Document en pdf: Bases (324K)