Tràmits

 

1.- Programació de visites al centre d’atenció primària

Podeu programar la visita per al vostre professional de medicina de família/pediatria, d’infermeria, d’odontologia i de treball social dels centres gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS). També podeu consultar les visites que teniu pendents i anul·lar-les. Tingueu en compte, però, que per tramitar les visites de control del nen sa, cal que us poseu en contacte amb el vostre centre.

Es imprescindible la vostra identificació mitjançant el codi d’identificació d’usuari (CIP) de la vostra targeta sanitària individual.
En cas que no tingueu la targeta sanitària individual, la podeu demanar en el vostre centre d’atenció primària o consultori local on us informaran dels tràmits necessaris per a la seva obtenció i en faran les gestions oportunes.

Podeu programar la vostra visita pels mitjans següents:
Per internet: en el web de l’ICS.
Presencialment: en el vostre centre d’atenció primària (CAP) o consultori local.
Per telèfon: 93 326 89 01 i 902 111 444 (24 hores)

Sol·licitud en línea

2.- Canvi o elecció professional

Aquest tràmit permet canviar el professional de medicina de família o pediatria del vostre centre o escollir-ne un d’un altre centre gestionat per l’ICS de qualsevol localitat de Catalunya.

Sol·licitud en el vostre centre:

En aquest apartat podeu escollir qualsevol professional de medicina de família o pediatria que voleu que us visiti dels centres gestionats per l’ICS. Si ja teniu un professional assignat, podeu canviar-lo per un altre en funció de les vostres necessitats.

Sol·licitud en un altre centre:

Si voleu que us atengui un equip d’atenció primària diferent del que us correspon per domicili, teniu la possibilitat d’escollir qualsevol dels centres i equips d’atenció primària gestionats per l’ICS de qualsevol localitat de Catalunya.

Els serveis que us continuarà realitzant l’equip d’atenció primària que us correspon per domicili són: la visita al vostre domicili, si no us podeu desplaçar al centre; l’atenció continuada, l’atenció del treballador o treballadora social i la prescripció de la baixa laboral si no us podeu desplaçar al centre que heu escollit.

3.- Programació de visites de salut internacional

Un viatge exigeix sempre una preparació acurada, que inclogui una correcta informació sanitària del país de destinació, així com dels riscos i les precaucions que cal prendre per gaudir-ne amb bona salut.

Abans de qualsevol viatge a un país considerat de risc per a la salut, convé fer una consulta a una unitat especialitzada de salut internacional.

Les unitats de salut internacional de l’Institut Català de la Salut us ofereixen els serveis de consell al viatger, la vacunació internacional i atenció a la patologia importada després del viatge.

Sol·licitud en línia

4.- Sol·licitud de la targeta sanitària individual

La Targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i acredita les persones com a assegurades del CatSalut. Permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic i també s’ha de presentar a les farmàcies, juntament amb el pla de medicació o les receptes, per poder obtenir els medicaments finançats pel CatSalut. És important portar-la en els desplaçaments fora del lloc de residència habitual. La targeta és personal i intransferible i l’ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.

Imprès de sol·licitud

5.- Sol·licitud de la targeta sanitària europea

Amb aquest servei se sol·licita o es renova la Targeta Sanitària Europea (TSE), document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant  una estada temporal al territori de l’Espai Econòmic Europeu o a Suïssa,  tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l’estada prevista, d’acord amb la legislació del país d’estada, independentment que l’objecte de l’estada sigui el turisme, una activitat professional o els estudis.

Sol·licitud en línea

6.- Voluntats Anticipades

La declaració de voluntats anticipades, també anomenat testament vital, és un document en el qual es pot explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre si algun dia patiu una malaltia incurable i discapacitant, i com voleu que sigui la pròpia mort.

Documentació

7.- Autorització a tercers

Si en algun moment del procés assistencial us trobeu que no podeu realitzar el tràmit personalment ho podeu fer autoritzant a una altra persona. Cal però que aquesta persona hi aporti:

  • Un full d’autorització explicant per a quin tràmit l’autoritzeu i que estigui datat i signat per vos
  • DNI o CIP de la persona que autoritza
  • DNI o document d’identificació de la persona autoritzada

8.- L’opinió de la ciutadania ens interessa

La vostra opinió ens permet enfocar la qualitat dels nostres serveis a les necessitats de la ciutadania. Una manera de recollir-la és a través de la presentació de reclamacions, suggeriments, queixes orals i agraïments que és un dret de les persones usuàries reconegut per Llei i a la Carta de drets i deures dels ciutadans amb relació a la salut i l’atenció sanitària.

Si voleu expressar la vostra opinió podeu adreçar-vos a qualsevol centre i fer-ho per escrit o bé oralment.

Posem al vostre abast els següents impresos: