Telèfons d’interès

En una situació de primers auxilis, els nervis poden bloquejar-vos a l’hora de recordar els telèfons d’emergències. Per això, és aconsellable que tingueu en un lloc visible de casa o al costat de la farmaciola el llistat de telèfons que us seran més útils en cas d’urgència.

  • Emergències: 112
  • CatSalut Respon: 061
  • Bombers de la Generalitat: 085
  • Mossos d’Esquadra: 088
  • Policia Nacional: 091
  • FAX Emergències de persones sordes: 900 500 112
  • SMS Emergències de persones sordes: 679 436 200
  • Centre Nacional de Toxicologia: 91 562 04 20
  • Informació toxicològica de Barcelona: 93 317 44 00