La recepta electrònica i els desplaçaments

publicació compartidaLes persones que tenen previst desplaçar-se a una altra comunitat autònoma tenen garantida l’atenció farmacèutica de cobertura pública, sempre que es compleixin els requisits necessaris. Això vol dir que poden recollir a les oficines de farmàcia de la comunitat autònoma de destí la medicació que els han prescrit a la seva comunitat autònoma d’origen mitjançant la recepta electrònica.

recepta_electr_nica

D’aquesta manera, ja no s’han de preocupar de recollir els medicaments abans de marxar i només han d’endur-se els que estan prenent en aquell moment. Com a conseqüència, s’evita el transport inadequat dels medicaments, que en pot perjudicar la conservació, i el tractament és més fàcil de complir perquè se’n millora l’accés.


De Catalunya a altres comunitats autònomes

Requisits per a recollir la medicació prescrita a Catalunya a les oficines de farmàcia d’altres comunitats autònomes

 1. Que la persona disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Servei Català de la Salut.
 2. Que la comunitat autònoma de destí ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 3. Que els productes prescrits siguin:
  • Medicaments
  • Productes sanitaris finançats (gases, esparadraps, mitges, etc.)
  • Productes dietoterapèutics (sempre que la comunitat autònoma de destí no sigui Galícia, ja que allà aquest tipus de productes no es dispensen a les oficines de farmàcia, sinó als serveis de farmàcia dels hospitals)
 4. Que es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació

En quins casos NO ES POT recollir la medicació prescrita a Catalunya a les oficines de farmàcia d’altres comunitats autònomes?

 1. Quan la persona no disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Servei Català de la Salut o estigui adscrita a alguna de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, MUGEJU i ISFAS).
 2. Quan la comunitat autònoma de destí no ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 3. Quan els productes prescrits siguin: fórmules magistrals, medicaments que cal recollir als serveis de farmàcia d’hospital i productes de nutrició enteral domiciliària (NED)
 4. Quan no es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació

En cas que la comunitat autònoma de destí no ofereixi aquest servei o que el producte prescrit sigui algun dels que s’especifiquen al punt 3, caldrà anar al centre d’atenció primària (CAP) perquè el metge o metgessa valori la conveniència d’avançar la disponibilitat dels medicaments prescrits, de manera que la persona pugui recollir-los abans de desplaçar-se.

Qüestions que cal tenir en compte

 • El farmacèutic o farmacèutica de l’oficina de farmàcia de la comunitat autònoma de destí només té accés a la llista i les dades bàsiques de la medicació prescrita. Per tant, la informació completa del tractament només es pot consultar al Pla de medicació
 • Si el pacient és pensionista, ha de pagar el percentatge corresponent
 • El pacient pot sol·licitar a Catalunya el reemborsament de la dispensació si:
  • És pensionista i supera el llindar d’aportació mensual
  • Abona un import superior al que li correspon en situacions excepcionals (per exemple, si el sistema no funciona correctament)

Per sol·licitar el reemborsament s’ha d’adreçar al CAP o a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària (consulteu el bloc de “Contacte” dins l’apartat “Coneix l’RS” de la regió sanitària que us correspon) i presentar el tiquet de dispensació, juntament amb el formulari de rescabalament. Més informació

 • La retirada de medicació prescrita a Catalunya en una altra comunitat autònoma queda enregistrada al sistema, igual que si s’hagués retirat al nostre territori i, per tant, es descompta de les següents dispensacions.
 • En cas que a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació hi hagi algun problema tècnic que no en permeti la dispensació, el farmacèutic o farmacèutica es podrà adreçar a un centre de suport per resoldre la incidència i poder lliurar-la.

D’altres comunitats autònomes a Catalunya

Requisits per recollir la medicació prescrita a altres comunitats autònomes a les oficines de farmàcia de Catalunya

 1. Que la persona disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Sistema Nacional de Salut
 2. Que la comunitat autònoma responsable de la prescripció ofereixi aquest servei:
  • MAPA_CCAA_CERTIFICADAS_30_11_18
  • https://www.mscbs.gob.es/profesionales/recetaElectronicaSNS/home.htm
 3. Que els productes prescrits siguin:
  • Medicaments
  • Productes sanitaris finançats (gases, esparadraps, mitges, etc.)
  • Productes dietoterapèutics
 4. Que es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació

En quins casos NO ES POT recollir la medicació prescrita a altres comunitats autònomes a les oficines de farmàcia de Catalunya

 1. Quan la persona no disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Sistema Nacional de Salut o estigui adscrita a alguna de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, MUGEJU i ISFAS)
 2. Quan la comunitat autònoma responsable de la prescripció no ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 3. Quan els productes prescrits siguin: fórmules magistrals, medicaments que cal recollir als serveis de farmàcia d’hospital i productes de nutrició enteral domiciliària (NED)
 4. Quan no es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació

Qüestions que cal tenir en compte

 • El farmacèutic o farmacèutica de l’oficina de farmàcia de la comunitat autònoma de destí només té accés a la llista i les dades bàsiques dels productes farmacèutics prescrits. Per tant, la informació completa del tractament només es pot consultar al Pla de medicació personal.
 • El pacient pagarà la part corresponent de l’import d’acord amb el seu nivell de cobertura. Si és pensionista i supera el llindar d’aportació mensual podrà sol•licitar a la comunitat autònoma d’origen el reemborsament de la dispensació.

També en cas que aboni un import superior al que li correspon en situacions excepcionals (per exemple, si el sistema no funciona correctament).

 • La retirada de medicació prescrita en una altra comunitat autònoma queda enregistrada al sistema, igual que si s’hagués retirat a la comunitat autònoma responsable de la prescripció i, per tant, es descompta de les següents dispensacions.
 • En cas que a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació hi hagi algun problema tècnic que no en permeti la dispensació, el farmacèutic o farmacèutica es podrà adreçar a un centre de suport per resoldre la incidència i poder lliurar-la.

Situacions especials

 • Si durant la seva estada a Catalunya, el pacient necessita ser atès pel sistema sanitari públic i se li prescriu una medicació, aquesta prescripció haurà de ser amb recepta en paper.
 • Si el pacient perd la medicació o l’envàs s’ha fet malbé i no disposa de cap prescripció electrònica disponible, també haurà d’anar al metge perquè li faci una recepta en paper.

Font: CatSalut. Servei Català de la Salut
Avatar photo

Quant a ICS Catalunya Central

Gerència Territorial de la Catalunya Central. Institut Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de Medicaments i tractaments, Sin categoría i etiquetada amb , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.